Medlemssida

Så här gör du för att bli medlem

  • Skicka in en kopia på din legitimation till:

I/G Hultin, Storgatan 47, 831 33 Östersund

  • Medlems-årsavgiften är för närvarande 200:-/år och betalas till BG 354-1620

 

Grötmöte

Den 5 december inbjöds alla medlemmar samt blivande Leg psykoterapeuter in till årets traditionella Grötmöte. Grötmötet är ett medlemsmöte där huvudsyftet är att träffas och umgås,byta erfarenheter och uppdatera sig i största allmänhet. Förutom gröt stut och glögg mm så kom Östersunds teaterverkstad att presentera ett smakprov inför Temakvällen den 15 mars på biblioteket. Bengt-Göran redovisade hur långt framme 25-års skriften är. Mötet samlade så många som hälften av alla medlemmar så stämningen och samtalen var varma och kvällen slutade förhållandevis sent

Cafékväll den 10 april

Vårens sista cafékväll gästades av ff ekonomichefen på dåvarande landstinget i Jämtland, Claes Malmqvist. Temat var den samhällsekonomiska vinst man kan få genom att erbjuda psykoterapi till människor med psykisk ohälsa. Claes har skrivit en bok med titeln: Dialoger och Insikter, tillsammans med Kitta Söderlind. I boken beskriver Kitta fem olika psykoterapier och de resultat man uppnår. Claes avslutar varje presentation med en samhällsekonomisk beräkning byggd på de kunskaper vi har av de rena ekonomiska kostnader som finns kring olika typer av psykiska besvär. Kortfattat så är hans beräkning att det behövs ca fyra lyckade terapier av hundra givna av landstinget så är det en vinst för samhällsekonomin.

Kvällen gav som brukligt ett stort engagemang och vi ser fram mot en fortsättning i ämnet.