Medlemssida

Så här gör du för att bli medlem

  • Skicka in en kopia på din legitimation till:

I/G Hultin, Prästgatan 3, 831 50 Östersund

  • Medlems-årsavgiften är för närvarande 300:-/år för aktiva psykoterapeuter och 150:-/år för inaktiva och betalas till BG 354-1620

ÅRSMÖTE

Föreningen hade sitt årsmöte 21 februari. nio medlemmar hade samlats i Musslan. 

Sedvanliga årsmötesfrågor avhandlades relativt snabbt. Styrelsen ser ut på samma sätt under år 2024 som förra året. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkändes av årsmötet. Efter revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 

En stadgeförändring röstades igenom och stadgarna reviderades utifrån hur verksamheten ser ut idag och vad vi bedömer vara möjligt med den ekonomi och det antal medlemmar vi har. De reviderade stadgarna kommer att publiceras på vår hemsida. 

Styrelsen redogjorde för kontakter som tagits med andra organisationer för samarbete och samordnade aktiviteter. 

Med få medlemmar och begränsad ekonomi fanns det också behov av att diskutera föreningens framtid. Också de förändrade strukturerna i vårdens organisation bidrar till att vi behöver diskutera framtiden. 

Vi planerar att i en mindre grupp inom föreningen försöka formulera ett mål, syfte och strategi för att kunna föra fram psykoterapeuters kompetens och behovet av den kompetensen.

Under årsmötet lämnades också värdefulla förslag om ämnen för cafékväll under våren och ett förslag om att medlemmar utifrån ekonomin kan betala en mindre avgift för fika vid våra evenemang. 

Om du som enskild medlem har frågor utifrån årsmötet så är du mycket välkommen att höra av dig. 

Jag hoppas ändå att jag kan förmedla att det finns alla skäl att fortsätta vara medlem. 

Om du inte betalat medlemsavgift för 2024 så gör det så snart som möjligt. 

Allt gott

Christina Reslegård

ordförande 

Årsmöte den 21 februari 2024

Plats Musslan på sjukhuset, Östersunds sjukhus, Tysta vägen 16(Yttre entrén till Restaurang Kajutan)

Vi samlas för sedvanliga årsmötesförhandlingar, förtäring och umgänge.

Tid:  18.00

Anmälan till: Christina Reslegård, christina.reslegard@gmail.com

Senast 16 februari

 

GRÖTMÖTE 7 december

Föreningens medlemmar träffas torsdagen 7 december kl 18.30 för det traditionella grötmötet. 

I år träffas vi i BUP:S lokaler på Köpmangatan 24.

Vi träffas och umgås. Dricker glögg och äter gröt. 

Nyutexaminerade och “snart färdiga” psykoterapeuter inbjuds.

Anmälan senast 4 december till christina.reslegard@gmail.com

 

Prata om:     Trauma och psykoterapi!

Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län erbjuder en kort information om trauma samt möjlighet att mingla, prata med och ställa frågor till psykoterapeuter med olika inriktningar om detta ämne.

Tid: Torsdagen den 16/11 mellan 18.30-20.00

Plats: Lokalen Musslan, Östersunds sjukhus, hus 16 plan 4,                  ingång Tysta vägen 16.

Kostnad: Gratis!

Anmälan till mail:  christina.reslegard@gmail.com (obs 30 platser och första anmälda får företräde).

 

Höstens cafékväll den 27 september

Kl 18.30 är du som medlem välkommen till Mårtenssons på Storgatan. Vi som har möjligheten att vara där får lyssna till Maria Karlsson (senste medlemen) som presenterar sin uppsats om Mobbing på arbetsplatsen.

Anmälan till christina >Reslegård

 

Välkomna till vårens cafékväll 8 maj

Kvällens tema: Introduktion till ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic
Psychotherapy )
Niklas Rasmussen föreläser via Zoom.
Mer information om föreläsaren och metoden (dynamisk affektfokuserad
korttidsterapi).
finns på rasmussenpykoterapi.se
Måndag 8 maj kl 18.00 träffas vi på Mötesplatsen, Prästgatan 58, Östersund.
Fika finns att köpa till självkostnadspris under kvällen.
För att kunna beställa fika så behöver vi din snabba anmälan till cafékvällen.
Maila christina.reslegard@gmail.com senast söndag 16 april.

Jag vill också passa på att önska alla medlemmar Glad Påsk!

Christina Reslegård

Medlemsbrev 7/3-23

Vårt årsmöte avhölls i Musslan 23 februari. God stämning och många kloka tankar. Vi konstaterar att vissa uppdrag från förra årsmötet har styrelsen rott i land t ex värvat fyra nya medlemmar medans andra varit svårare. Vi konstaterar att arbetet med att lyfta psykoterapins betydelse och att inte låta den försvinna in i det mer allmänna begreppet psykologisk behandling har varit svårt av många olika skäl. Frågan  borde kanske vara av mer nationellt intresse och en liten förening som vår har svårt att helt reda ut begreppen. Därmed inte sagt att vi ska ge upp! Ett av föreningens viktigaste syften är ju att lyfta psykoterapins betydelse i behandlingsarbete! Så därför bjuder vi in till en arbetsgrupp för att arbeta vidare med frågan. Uppdraget är att på alla tänkbara sätt påverka beslutsfattare här i Jämtland. Den politiska ledningen, chefer och strateger känns som en given målgrupp.   

Kontakta mig på christina.reslegard@gmail.com för medverkan i arbetsgruppen. 

Ett annat förslag under årsmötet var att starta en bokcirkel. Utmärkt förslag!  Vad har du läst på senare tid som du vill diskutera med andra eller vilken nyare litteratur har du hört talas om som skulle intressera? 

Kontakta mig på christina.reslegard@gmail.com för att delta i studiecirkel. 

För övrigt jobbar vi vidare med den verksamhetsplan vi har för 2023 med en planerad Pre-core utbildning i april. Info och anmälan finns på hemsidan.  Café-kväll planeras till 4 maj och vi återkommer med program för den kvällen. 

Till hösten skulle vi vilja genomföra ett mer publikt arrangemang i samband med Suicidpreventionsdagen i september. Förslag på innehåll mottages tacksamt.   

På årsmötet avtackades Susanne Anderö Wennström och Sara Ågren från sina uppdrag i styrelsen. Anders Bergström och Therese Falkdalen välkomnades. 

/ Christina Reslegård   ordförande

 

Årsmöte den 23 februari

Torsdag 23 februari kl 18.00, grupprummet Musslan, Östersunds

Sjukhus, Tysta vägen 16 /yttre entrén till Restaurang Kajutan.

Vi samlas för sedvanliga årsmötesförhandlingar, förtäring och umgänge.

Vi får en presentation av bildterapi från Karin Linder, leg psykolog,

leg psykoterapeut, bildterape

Anmälan till christina.reslegard@regionjh.se senast 230216

 

Rasmussen Psykoterapi presenterar:

INTRODUKTIONSUTBILDNING I ISTDP (pre-core)

Välkommen till introduktionsutbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, (ISTDP) i Östersund den 21-23 april 2023. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Följande moment ingår: 

  • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
  • övning i att etablera en god arbetsallians och fokus på känslomässiga problem i behandlingen
  • övning i att bedöma patientens ångestnivå och ångestreglering
  • övning i att identifiera och arbeta med patientens försvar och motstånd

Undervisningen sker via teoretiska genomgångar, rollspel och visning av video från lärarens egna terapisessioner med patienter.

Deltagarantalet är begränsat till 10 personer.  Den lilla gruppstorleken ger utrymme för varje deltagare att bli mött utifrån sin individuella kunskapsnivå. Kursen hålls i lokaler centralt i Östersund.

Introduktionskursen är en förberedelse för den treåriga fördjupningsutbildningen i ISTDP (sk. Core-utbildning). 

Kursen leds av leg. psykolog Niklas Rasmussen, certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Niklas har 15 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete och har undervisat i ISTDP de senaste fem åren, bland annat på Uppsala Universitet. Han samverkar med övriga ISTDP-handledare och lärare i ISTDP-institutet i Sverige.

Plats: Lokaler centralt i Östersund. Detaljer om lokal, adress etc. utannonseras senare!

Tid: 21-23 april 2023, samtliga dagar kl. 09.00 – 17:00.

Målgrupp: Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter samt annan vårdpersonal med grundläggande psykoterapeututbildning.

Kostnad: 7000 kr exklusive moms (heltidsstudenter betalar 4000 kr exkl. moms)

Anmälan:  Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Sista anmälningsdag är 2023-03-15.  

Mer information om Niklas Rasmussen finns på www.rasmussenpsykoterapi.se

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Välkommen till Grötmöte den 8 december på Prästgatan

Grötmötet är föreningens traditionella medlemsmöte o ett av de som stadgarna föreskriver förutom årsmötet. Det är det mötet då vi har chans att träffas och utbyta information om vad som hän och vad vi gör i tillvaron. Ett unikt tillfälle speciellt nu efter pandemin. En kväll i den sociala samvarons tecken som alltid upplevs som fin och uppskattad.

‘Välkommen (PS För mängden gröt som tomten kokar så är det bra att skriva en anmälan till christina.reslegard@regionjh.se)

Välkommen till café-kväll 12 maj

Vi träffas i Musslan, bredvid Hörsalen på sjukhuset kl 18.00

Alla medlemmar är välkomna till denna kväll där vi fortsätter med Deliberate Practice. Vi har tidigare i år haft en digital workshop med detta ämne och nu kommer en uppföljning som inte kräver att du deltagit i workshopen.

Deliberate Practice är en form av lärande som visat sig mycket effektiv i olika sammanhang. Det är en individuell målorienterad repetitiv träning just bortom nuvarande förmåga. I psykoterapeutiska sammanhang handlar Deliberate Practice om färdighetsträning av terapeutiska förmågor. Det handlar om att praktiskt träna, i stället för att prata och filosofera kring hur en ska gå tillväga. Steg för steg på ett strukturerat sätt utvecklas färdigheter en behöver för att nå bättre behandlingsresultat. Deliberate practice är helt enkelt målmedveten träning, och på så vis essensen av det välkända uttrycket: Träning ger färdighet!De som håller i kvällen är Anders Bergström och Robert Olofsson. De kommer att hålla en kortare presentation av Deliberate Practice och berätta om hur de jobbat med det i sin individuella handledning. Kvällen kommer också att innehålla möjligheter till färdighetsträning.

Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtland bjuder på fika under kvällen.

Anmälan till christina.reslegard@regionjh.se senast måndag 9 maj

Årsmöte den 17 februari 2022

Årsmötet samlade ca hälften av föreningens medlemmar fysiskt och ett par var online.

Bra stämning i vanlig ordning kantade årsmötet. Valberedningen hade gjort ett bra jobb och resultatet blev  en ny styrelse med följande utseende:

ordförande Christina Reslegård, ledamöter Susanne Anderö-Wennström, Ann Björch, Sara Ågren, Petra Svensson och suppleant Johan Wallgren.

Revisorer blev Erik Abrahamsson och suppleant Lennart Lindén

Valberedning blev Gunnar Hultin och Heelena Haraldsson

24 februari 2022

Workshop i Deliberate Practice

anmälan till sara Ågren

 

Grötmöte den 2 december 2021

Medlemmar inbjöds till det traditionsenliga Grötmötet som i år gick av stapeln den 2 december.

Pandemin har satt käppar i hjulet för vår årliga tradition tidigare men nu var vi glada att kunna bjuda in till kvällen då vi samlas, utbyter kunskap erfarenheter såväl arbetsmässigt som socialt. Nya legitimerade är inbjudna.

Då bjöds vi på underhållning av Björn Scharin och Therese Juel                      https://youtu.be/BsZvl81UwL4

Därefter blev det gröt, stut, kaffe och godis av såväl socialt som annat

Webbsamtal med Helene Rådberg den 21 april

Den 21 april var 14 medlemmar uppkopplade i ett spännande och innehållsrikt webbsamtal med  samtal med poeten och författaren Helene Rådberg om skrivandet och uppväxten med utgångspunkt från hennes senaste bok ”Mammajournalerna”!

I sin poesi delade Helene med sig av sina erfarenheter, upplevelser och vad det inneburit att vara dotter, flicka, kvinna. Med kraft i ord och kraftfulla mellanrum belyste hon modigt viktiga områden där psykoterapin haft sin självklara plats.

Ni som inte hade möjlighet att delta missade en fin kväll med ett stort utbyte av erfarenheter från såväl patient som terapeutstolen.

Årsmöte den 25 februari 2021

Att lösa årsmötesfrågan med förhandlingar via nätet blev för många en vinst vid årsmötet för legitimerade psykoterapeuter i år. Deltagarmedverkan brukar vara hög och på så sätt blev det heller inte någon skillnad detta år. Den tydligaste skillnaden var att nu kunde även deltagare i den så kallade förskingringen delta utan större besvär. Mötena som nu kunde ske före under och efter årsmötespunkterna blev mer värdefulla än kanske annars. Allas tilltvingade isolering i dessa pandemitider spelade naturligtvis också in.

De stadgestyrda punkterna klarades snabbt av då det blev en hel del omval. Styrelsen för nästa år blev: Gunnar Hultin som ordförande, ledamöter blev Christina Reslegård, Helena Haraldsson, Petra Svensson och Susanne Anderö wännström och till suppleant valdes Sara Ågren.

En viktig fråga för styrelsen att ta tag i under året blev den förändring som sker i psykologutbildningen. Den innebär att man kan välja att skaffa sig en kompetens att arbeta som psykoterapeut inom sin yrkesutbildning och inte som tidigare att läsa till legitimerad psykoterapeut ihop med andra yrkesgrupper. Vilka konsekvenser får detta för regionen och kanske blivande patienter? Då föreningens medlemmar består av en mängd olika grundutbildningar på minst tre och ett halvt år plus minst tre års vidareutbildning på universitet till legitimerad psykoterapeut gav det upphov till en intressant diskussion. Fortsättning följer

Grötmötet 2020 är inställt p g a Corona

 

Filmkvällen den 26 mars är inställd

 

Årsmöte den 19 februari

Många föreningar har årsmöte på våren, så och Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län. Årets möte inleddes med ett föredrag av legitimerade psykoterapeuten Johan Wallgren. På ett mycket levande och inspirerande sätt fick föreningens medlemmar redovisat den utvärdering som Johan gjort på regionens DBT-behandling. Arbetet tillika uppsatsen är en del i den handledarutbildning som Johan nu är färdig med. Diskussionen som följde gav en inblick i det svåra att faktiskt utvärdera ett komplicerat behandlingsarbete men också hur gruppen legitimerade psykoterapeuter ständigt fortbildar sig.

Efter föreläsningen och den goda förtäringen var det då dags för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Här blev det omval av ordförande Gunnar Hultin och också omval av ledamöterna Petra Svensson och Susanne Anderö-Wennström. Ny till styrelsen och till suppleant valdes Sara Ågren.

GRÖTMÖTE 5 december 

Det var en andäktig stämning vid det av stearin upplysta julbordet. Glöggdoften bäddade mjukt in de tätt sittande medlemmarna i decembermörkret. Man hade kunnat höra en knappnål falla när leg psykolog/leg psykoterapeut Gunilla Johansson läste sin bok om Arvid och hans öden inom dåtidens mentalvård. Då samtliga som deltog, med sitt aktiva lyssnande var erfarna psykoterapeuter, kunde man med all tydlighet sätta sig in i de tragiska situationerna för både Arvid och han anhöriga. Många blev också de frågor och tankar som lyftes innan gröten och skinkstutarna serverades. Självklart kom resonemanget in på hur vi idag på bättre sätt kan möta en psykosinsjuknad i dess akuta fas, vilken kunskap och vilka resurser som finns. Finns personalen, metoderna, ekonomin och framförallt den politiska viljan att möta psykisk ohälsa?

Som så vanligt blev det en hög ljudnivå då alla mellan tuggorna skulle stämma av med alla kollegor man inte i vardagen hinner träffa. Hur var utbildningen, var bor du, hur tacklar ni de behoven etc hördes som några av frågorna som behövde avhandlas innan det var dags att gå hem. Alla, utom pensionärerna förstås, hade ju en arbetsdag att ta sig upp till om ett antal timmar.

För den som stod i kapprummet kunde man överhöra ett engagerat resonemang av de som sist lämnande Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands läns åriga grötmöte: ”Men om Arvid bara hade fått ……..”

Ja, många blev de tankar känslor och funderingar som kommer att fortsätta en bra tid framöver. För Arvid är det för sent men för hans nuvarande patientkamrater finns ju Arvids uttalande ”Människan vill ju vara fri” kvar.

Cafékväll/filmkväll 1/10-19

Den 1/10 blev vi medlemmar guidade i en IPT-terapi med en deprimerad kvinna av Thomas Ström. Vi började kl 18.00 på Storgatan 47 och höll på ca 2 timmar. Det blev en bra diskussion kring olika begrepp och framförallt om IPT. Stort TACK till Thomas

Cafékväll 8 maj

Cafékvällen inriktning var att starta eget. Rubriker för kvällen var: registrera firma, anmälan till IVO, marknadsföring, ekonomi. Flera av föreningens medlemmar som har startat eller har funderingar på att starta egen verksamhet diskuterade såväl ovanstående rubriker som andra.

Cafékvällen  20/3

redovisade Heelena  valda delar av en föreläsning av Angela Cooper om MUS, MEDICALLY UNEXPLAINED SYMPTOMS. Diskussionen som följde visade på att vi alla återkommande möter dessa patienter och svårigheten vi upplever att nå fram och få ett annorlunda fokus.

Gerd Elliot 17 oktober

Under onsdagskvällen gästade parterapeuten Gerd Elliot Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtland. Föreningens medlemmar fick under kvällen ta del av Gerds kunskaper och erfarenheter av Emotionellt Fokuserad parterapi, EFT. Som förväntat blev frågorna många och diskussionerna intensiva. Parterapi är något som idag efterfrågas alltmer och då är det en nödvändighet att vi har metoder som är evidensbaserade och att paren lätt kan känna igen sig. EFT som främst är baserad på anknytningsteorin har därför fler och fler användare och kan rekommenderas. Som vanligt kunde de närvarande medlemmar gå hemåt i kvällen stärkta av såväl gammal bekräftad kunskap som ny kraftgivande sådan. Utöver det metodiska så fanns också den goda smaken från det Italienska köket kvar i allas våra munnar.

 

Boksläppet den 18 september 2018

tisdagen den 18 september släppte Bengt-Göran Aronsson sin bok “Terapi åt folket” om Psykoterapins framväxt tills idag. Boken är skriven med utgångspunkt från Föreningen för Legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands läns 25-års j ubileum. Boksläppet samlade ett 20-tal gamla och nya medlemmar samt familjemedlemmar

 

Om Trauma och traumabehandling den 29 november

Torsdagen den 22 november kommer några av länets auktoriteter på traumabehandling att föreläsa på Östersunds bibliotek. Föreläsningen vänder sig till såväl allmänhet som behandlare av olika slag. Tiden är 18.00-20.00

Välkomna

Tidigare cafékvällar o möten

Film/Cafékväll den 24 april

Den 24 april träffades vi på Storgatan för att se ett avsnitt ur filmserien In Treatment som tidigare har sänts på TV. Våra beställda filmer från APA har inte kommit ännu utan den har vi att se fram mot till hösten. Då vi alla som såg filmen jobbar lite olika fick diskussionen fler vinklingar som naturligtvis handlar om vad vi såg. Bra gjorda filmer med mycket innehåll var den samlade kommentaren.

Summering:  En bra diskussion, gemenskap popcorn och annat fika.

 Årsmöte 6 mars 2018

Den 6 mars hölls årsmöte på Storgatan. Det var 12 personer som hörsammat inbjudan och som gick igenom 2017 års verksamhet och gav avgående styrelse ansvarsfrihet. För 2018 års verksamhet gav mötet den nya styrelsen i uppdrag att genomföra:

-den planerade temakvällen psykisk (o) hälsa

-fortsätta arbetet med att få hit Allan Linnér

-värva fler medlemmar

-sprida kunskap om psykoterapi

-genomföra två cafékvällar

-köpa behandlingsfilmer

-anordna grötmöte

-förekomma i lokalpressen 2 gånger under året

-trycka jubileumsskriften

Gunnar Hultin valdes till ordförande och Heelena Haraldsson samt Birgitta Landström till ledamöter(2år). Susanne Anderö Wennström valdes till suppleant på ett år. Bengt-Göran Aronsson valdes till ordinarie revisor och Lennart Lidén till suppleant. Eva-Lena Lönneborg och Ylva Westberg valdes till valberedning.

Grötmöte

Den 5 december inbjöds alla medlemmar samt blivande Leg psykoterapeuter in till årets traditionella Grötmöte. Grötmötet är ett medlemsmöte där huvudsyftet är att träffas och umgås,byta erfarenheter och uppdatera sig i största allmänhet. Förutom gröt stut och glögg mm så kom Östersunds teaterverkstad att presentera ett smakprov inför Temakvällen den 15 mars på biblioteket. Bengt-Göran redovisade hur långt framme 25-års skriften är. Mötet samlade så många som hälften av alla medlemmar så stämningen och samtalen var varma och kvällen slutade förhållandevis sent

 

Cafékväll den 10 april

Vårens sista cafékväll gästades av ff ekonomichefen på dåvarande landstinget i Jämtland, Claes Malmqvist. Temat var den samhällsekonomiska vinst man kan få genom att erbjuda psykoterapi till människor med psykisk ohälsa. Claes har skrivit en bok med titeln: Dialoger och Insikter, tillsammans med Kitta Söderlind. I boken beskriver Kitta fem olika psykoterapier och de resultat man uppnår. Claes avslutar varje presentation med en samhällsekonomisk beräkning byggd på de kunskaper vi har av de rena ekonomiska kostnader som finns kring olika typer av psykiska besvär. Kortfattat så är hans beräkning att det behövs ca fyra lyckade terapier av hundra givna av landstinget så är det en vinst för samhällsekonomin.

Kvällen gav som brukligt ett stort engagemang och vi ser fram mot en fortsättning i ämnet.