Medlemssida

Så här gör du för att bli medlem

  • Skicka in en kopia på din legitimation till:

I/G Hultin, Storgatan 47, 831 33 Östersund

  • Medlems-årsavgiften är för närvarande 200:-/år och betalas till BG 354-1620

 

Gerd Elliot 17 oktober

Gerd Elliot har lovat att medverka vid cafékvällen den 17 oktober. Gerd är Socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT(emotionally focused therapy). En intressant kväll som flera av oss ska pricka in i våra almanackor redan nu.

Film/Cafékväll den 24 april

Den 24 april träffades vi på Storgatan för att se ett avsnitt ur filmserien In Treatment som tidigare har sänts på TV. Våra beställda filmer från APA har inte kommit ännu utan den har vi att se fram mot till hösten. Då vi alla som såg filmen jobbar lite olika fick diskussionen fler vinklingar som naturligtvis handlar om vad vi såg. Bra gjorda filmer med mycket innehåll var den samlade kommentaren.

Summering:  En bra diskussion, gemenskap popcorn och annat fika.

 

 

 

 

Årsmöte 6 mars

Den 6 mars hölls årsmöte på Storgatan. Det var 12 personer som hörsammat inbjudan och som gick igenom 2017 års verksamhet och gav avgående styrelse ansvarsfrihet. För 2018 års verksamhet gav mötet den nya styrelsen i uppdrag att genomföra:

-den planerade temakvällen psykisk (o) hälsa

-fortsätta arbetet med att få hit Allan Linnér

-värva fler medlemmar

-sprida kunskap om psykoterapi

-genomföra två cafékvällar

-köpa behandlingsfilmer

-anordna grötmöte

-förekomma i lokalpressen 2 gånger under året

-trycka jubileumsskriften

Gunnar Hultin valdes till ordförande och Heelena Haraldsson samt Birgitta Landström till ledamöter(2år). Susanne Anderö Wennström valdes till suppleant på ett år. Bengt-Göran Aronsson valdes till ordinarie revisor och Lennart Lidén till suppleant. Eva-Lena Lönneborg och Ylva Westberg valdes till valberedning.

Grötmöte

Den 5 december inbjöds alla medlemmar samt blivande Leg psykoterapeuter in till årets traditionella Grötmöte. Grötmötet är ett medlemsmöte där huvudsyftet är att träffas och umgås,byta erfarenheter och uppdatera sig i största allmänhet. Förutom gröt stut och glögg mm så kom Östersunds teaterverkstad att presentera ett smakprov inför Temakvällen den 15 mars på biblioteket. Bengt-Göran redovisade hur långt framme 25-års skriften är. Mötet samlade så många som hälften av alla medlemmar så stämningen och samtalen var varma och kvällen slutade förhållandevis sent

Cafékväll den 10 april

Vårens sista cafékväll gästades av ff ekonomichefen på dåvarande landstinget i Jämtland, Claes Malmqvist. Temat var den samhällsekonomiska vinst man kan få genom att erbjuda psykoterapi till människor med psykisk ohälsa. Claes har skrivit en bok med titeln: Dialoger och Insikter, tillsammans med Kitta Söderlind. I boken beskriver Kitta fem olika psykoterapier och de resultat man uppnår. Claes avslutar varje presentation med en samhällsekonomisk beräkning byggd på de kunskaper vi har av de rena ekonomiska kostnader som finns kring olika typer av psykiska besvär. Kortfattat så är hans beräkning att det behövs ca fyra lyckade terapier av hundra givna av landstinget så är det en vinst för samhällsekonomin.

Kvällen gav som brukligt ett stort engagemang och vi ser fram mot en fortsättning i ämnet.