Nyheter

UTBILDNINGSERBJUDANDE

Med psykoanalys från vaggan till graven:

info: www.psykoanalys.se

Freudianska föreningen föreläser och seminarier

info: freudianska.org

 

december 2-3 2022

IPT Supervisor Course

Live over zoom

IPT institut

 

18 januari 2023

Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi

Göteborg

info: psykologimedmera.se

 

19 januari 2023

Mindfullness mot stress o depression

online

mindfulness.se

 

6 februari 20223

Krishantering och psykologisk första hjälp – del 1 

Göteborg

info: psykologimedmera.se

 

20 mars 2023

Interpersonell neurobiologi

specialistkurs

info: psykologimedmera.se

 

27 mars 2023

Interpersonell neurobiologi

fördjupningskurs

info: psykologimedmera.se

 

20-21 april 2023

The 29th International Symposium on Controversies in Psychiatry

Barcelona

secretaria@controversiasbarcelona.org

 

1 juni 2023

startar vi en ny omgång av Interpersonell Neurobiologi del 2 – Fortsatt integration.

info: psykologimedmera.se