Nyheter

Uppdateringar på server 2019-03-01

Både WordPress och Databasen som psykoterapeuter-z använder har uppdaterats. Om någon märker något som inte fungerar som tänkt så meddela det.

7-8 maj 2019

Baskurs i psykiatri – sjukdomslära och bemötande

Stockholm

www.expomedica.se

14-15 maj 2019

Psykiatridagarna 2019

välj mellan 1: Depression, ångest, psykos och personlighetsstörning och 2: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Stockholm

www.insightevent.se

17 maj 2019

VÅLD, BEMÖTANDE OCH VÄLFÄRDSTEKNIK (DIGITALISERING)!

Maria Bauer

Stockholm

info@expomedica.se

24 maj 2019

INTERVJU
ANHÖRIGHELVETET

Stockholm

www.gothiafortbildning.se

24 maj 2019

RISKBRUK, MISSBRUK & BEROENDE

Stockholm

www.gothiafortbildning.se

4 juni 2019

Hur med journalföringsskyldigheten?

Stockholm

www.imrab.se

20-23 juni 2019

Imagining with Eyes Wide Open: Relationel Journeys IARPP Congerence

Tel Aviv, Israel

Info: www.iarp.net

26-29 juni 2019 /Sista minuten rabatt!!

Depressiva syndrom- en klinisk uppdatering,

St Petersburg

www.wisemind.se

3-7 juli 2019

5+th Internationell Meeting

Buenos Aires, Argentina

Info: www.psychotherapyresarch.org

17-20 juli 2019

World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies

Berlin

www.wcbct2019.com

18-20 juli 2019

9th Internationell Attachment Conference

Vancover Canada

info: seasinternationel.org

28 augusti 2019

The Stranger in the city. 21th Internationel Concress of the ISPS.

Rotterdam, Nederländerna

info: www.isps.org

9 september 2019

KRISPSYKOLOGI- ATT FÖRHINDRA PTSD

Maria Bragesjö

Ersta konf, Stockholm

www.wisemind.se

11 september 2019

Traumadagen

Stockholm

www.expomedica.se

12 september 2019

Beroendedagen 

Stockholm

www.expomedica.se

26 september 2019

Psykisk ohälsa Väst

Göteborg

www.expomedica.se

15-16 oktober 2019

Baskurs i psykiatri – sjukdomslära och bemötande

Stockholm

www.expomedica.se

24 oktober 2019

Föreläsning om Försoning

Görel Fred

Sundsvall

www.familjehemnorr.se

24 oktober 2019

Vad behöver de familjehemsplacerade barnen? Om viktiga vuxnas relationer till barnet

Görel Fred

Sundsvall

www.familjehemnorr.se

14 november 2019

Psykisk (o)hälsa Norr

Luleå

www.expomedica.se

18 november 2019

Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet

Ersta Sköndal

Stockholm

www.wisemind.se

20-21 november 2019

Socionomdagarna
– mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete

Stockholm

info@insightevents.se

25 november 2019

KLIMATPSYKOLOGI- Eftermiddagsföreläsning med PER E STOKNES

Stockholm

www.wisemind.se

5 december 2019

Psykisk (o)hälsa Syd

Malmö

www.expomedica.se

2020

7-11 juni 2020

17th Worls Congress

Brisbane, Australia

info: www.waimh.org