Nyheter

Stycke

UTBILDNINGSERBJUDANDE

Med psykoanalys från vaggan till graven:

info: www.psykoanalys.se

Freudianska föreningen föreläser och seminarier

info: freudianska.org

 

2024

 

14 maj 2024

Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare – öppen fördjupningskurs

Psykologi med mera & Parkliniken <nyheter@psykologimedmera.se>

 

14 maj 2024

Fördjupning beroendetillstånd – grundläggande omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

Stockholm

www.slso.se

 

20 maj 2024

 fördjupningsdag om samsjuklighet, samverkan och integrerad vård och stöd vid beroendesyndrom

info@insightevents.se

 

21-22 maj 2024

Psykiatridagarna 2024

 info@insightevents.se

 

23 maj 2024

 Radically Open Dialectical Behavior Therapy.

Under ett års tid får du möjlighet till att utveckla dina kunskaper inom RO-DBT, via såväl föreläsningar online som praktiska moment

info@wisemind.se

 

24 maj 2024

Psykoterapi i psykiatrin

Ett samtal mellan Per Magnus Johansson och Lydia Sandgren

info@psykoterapistiftelsen.se.

28-30 maj 2024

Encounter centered Couples Therapy del 2 – att guida genom utmaningar

Psykologi med mera & Parkliniken <nyheter@psykologimedmera.se>

 

5-6 juni 2024

Looking for the best care for babies, young children, and their families

WAIMH 2024 Interim World Congress, Tampere, Finland

Info: www.waim.org

 

5-8 juni 2024

Conferece International Society for Psychological and Social Approaches to Psychoses., ISPDS.

Helsinki, Finland

Info: www.isps.org

 

5-8 juni 2024

The 23rd ISPS Conference

The international society for Psychological and Social Approaches to Psychoses, IPS, Helsinki, Finland

Info: www.isps.org

 

12-15 juni 2024

Cooperation in Hypnosis. Challenges and Benefits. The Internationel Society of Hypnosis (ISH)

Krakow, Polen

www.ishhypnosis.org

 

19-23 juni 2024

International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy IARRPP

Merida, Yucatan, Mexico

Info: www.iarpp.net

 

26-29 june 2024

Going beyond symtom change: promoting flourishing virtues and social changes

Ottova, Canada

www.psychotherapyresarch.org

 

15-17 juli 2024

International Attachment Conference

Rouen, Frankrike

Info:https://internationalattachmentconference.com/

 

18-20 juli 2024

When the body Speaks: Conversion Disorder and  Beyond

The 23rd Annual Congress of the InternationelNeuropsychoanalysis Society. NPSA 2024

Trieste, Italy

Info: www.npsa-association.org

 

2-6 augusti 2024

Mindful Self-Compassion, MSC

 

12 augusti 2024

Emotionsfokuserad terapi

Lofoten

info@wisemind.se

 

26 augusti 2024

Mindfulness mot stress och depression – ONLINE

naturligt-vis.se

 

26 augusti 2024

Mindfulness för beandlare/professionella
(Instruktör, steg 1)

naturligt-vis.se

 

27august  2024

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna del 1

Specialistkurs

Digital

www.wisemind.se

 

27 augusti 2024

Lärande och hälsa

Göteborg och digitalt

info@wisemind.se

 

29 augusti 2024

Interpersonell Neurobiologi öppen fördjupning del 1

Psykologi med mera & Parkliniken <nyheter@psykologimedmera.se>

 

2 september 2024

Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatrin (70 hp)

Stockholm

www.slso.se

 

2 september 2024

Psykoteraoeutprogrammet

(90hp)

www.slso.se

 

2 september 2024

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp)

Stockholm

www.slso.se

 

9 september 2024

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare (30hp)

Stockholm

www.slso.se

 

10 september 2024

Personlighet och personlighetsstörningar

Stockholm

www.wisemind.se

 

11 september 2024

Deliberate practice

specialistkurs, digital

info@wisemind.se

 

12 september 2024

Compassionfokuserad terapi (7,5 hp)

Stockholm

www.slso.se

 

18 september 2024

Psykisk hälsa och åldrande

Digital

www.wisemind.se

 

23-24 september 2024

18 International Conference on Existential Psychology and Existantial Psychtherapy

London England

Info: https://waset.org/conferences

 

24-25 september 2024

Psykoterapimässan

Mötesplatsen för det senaste inom kvalificerat psykoterapeutiskt arbete

Garnisonen Stockholm

| info@insightevents.se

 

24-26 september 2024

NEDS Conference, Nordic Eating disorder Society

Copenhagen, Denmark

www.nedsconference.com

 

16-17 oktober 2024

 Psykisk ohälsa och åldrande

info@wisemind.se

 

Oktober + december 2+2 dagar

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT),
gruppledarutbildning för VGR-anställda
(Instruktör, steg 2)

naturligt-vis.se

 

13 november 2024

Interpersonell Neurobiologi öppen fördjupning del 1

Psykologi med mera & Parkliniken <nyheter@psykologimedmera.se>

 

2024 DBC

32nd Anniversary IAFP Annual Conference International Association for Forensic Psychotherapy

Montpellier, Frankrike

Info: www.forensicpsychotherapy.org

 

2025

16-19 juli 2025

10th World Congress, Sigmund Freud University (SFU)

wien, Österrike

www.worldpsyche.org