Nyheter

Uppdateringar på server 2019-03-01

12 september 2019

Beroendedagen 

Stockholm

www.expomedica.se

13 september 2019

Riskbruk, Missbruk, Beroende, Samsjuklighet

Stockholm

www.expomedica.se

16-18 september 2019

Idrottspsykologi

Kursledare: Anders Ekstrand och Linda Ståhl

Stockholm

www.wisemind.se

17-22 september 2020

Mindfullnessbaserad Retreat

Ger behörighet i lärarutbildningen i MBSR och MSC eacher Training

Mundekulla

Center for Mindfulness Sweden

18 september 2019

Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi

Göteborg

www.psykologimedmera.se

19 september 2019

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Stefan Sandström

Stockholm

www.gothiafortbildning.se

20-21 september 2019

Den terapeutiska närvarons betydelse för läkning av anknytningstrauma (AEDP)

Stockholm

info: animare.nu

26 september 2019

Psykisk ohälsa Väst

Göteborg

www.expomedica.se

2-3 oktober 2019

Baskurs i psykiatri-sjukdomslära och bemötande

Borås

www.expomedica.se

15 oktober

Interpersonell neurobiologi

specialistkurs

Göteborg

www.psykologimedmera.se

15-16 oktober 2019

Baskurs i psykiatri – sjukdomslära och bemötande

Stockholm

www.expomedica.se

22 oktober 2019

Ställföreträdarskap för vuxna -Vad, varför, för vem och hur?

Stockholm

www.expomedica.se

24 oktober 2019

Föreläsning om Försoning

Görel Fred

Sundsvall

www.familjehemnorr.se

24 oktober 2019

Vad behöver de familjehemsplacerade barnen? Om viktiga vuxnas relationer till barnet

Görel Fred

Sundsvall

www.familjehemnorr.se

5 november 2019

Interpersonell neurobiologi

Fördjupningskurs

Göteborg

www.psykologimedmera.se

13 november 2019

Samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna

Luleå

www.expomedica.se

14 november 2019

Psykisk (o)hälsa Norr

Luleå

www.expomedica.se

15-17 november 2019

Attachment Trauma Congress

London

Info: International-isc.com

18 november 2019

Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet

Ersta Sköndal

Stockholm

www.wisemind.se

20-21 november 2019

Socionomdagarna
– mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete

Stockholm

info@insightevents.se

20-21 november

Baskurs i psykiatri -sjukdomslära och bemötande

Malmö

25 november 2019

KLIMATPSYKOLOGI- Eftermiddagsföreläsning med PER E STOKNES

Stockholm

www.wisemind.se

29 november 2019

NEUROVETENSKAP OCH DYNAMISK PSYKOTERAPI

Stockholm

 www.psykoterapicentrum.se

4 december 2019

Riskbruk, Missbruk, Beroende, Samsjuklighet

Malmö

www.expomedica.se

5 december 2019

Psykisk (o)hälsa Syd

Malmö

www.expomedica.se

5-6 december 2019

Psykiatrin i praktiken 2019

Suicidprevention i praktiken – konsten att rädda liv

Stockholm

www.gothiafortbildning.se

2020

6-12 Januari 2020

Two Artic Mindfullness Retrats in Finland

http://cfms.se

23-24 januari 20120

Unga Vuxna-dagarna

Stockholm

Info: ungavuxnadagarna.se

29 januari 20

Krishantering och psykologiska första hjälpen

Göteborg

www.psykologimedmera.se

27 februari 2020

Att ta sig ur ensamheten

Martina Wolf- Arehult
Ersta Stockholm

www.wisemind.se

4-5 april 2020

MSC Core Skills Training

Chris Germer

Stockholm

Center for Mindfulness Sweden

24-26 juni

Diversity and equality – leaving no one behind

Danmark

http://cfms.se

27-11 juni 2020

17th Worls Congress

Brisbane, Australia

info: www.waimh.org

29 juni-5 juli 2020

Two Artic Mindfullness Retrats in Finland

Center for Mindfulness Sweden