Sök Psykoterapi/Handledning

Föreningens psykoterapeuter är alla legitimerade av Socialstyrelsen

Följande psykoterapeuter driver privat mottagning och omfattas inte av sjukförsäkringssystemet:

 

 

Erik Abrahamsson Socionom, leg psykoterapeut(familjeinriktning), handledare

Tel: 070-348 5578

E-mail: erik.abrahamsson@gmail.com

Erbjuder: Par- och familjeterapi, Handledning

Hemsida: www.mareld.se/konsultnatverk/erik-abrahamsson/

 

Susanne Anderö Wännström Socionom/leg psykoterapeut

Tel: 070-671 9989, 073-840 1165

E-mail: susanne@anhorigostersund.se

Erbjuder: Psykoterapi, PDT, korttidspsykoterapi, ISDTP samt stödjande och vägledande samtal inriktad på anhörigproblematik

Hemsida: www.anhorigostersund.se

 

Monika Flodén Socionom/leg. psykoterapeut

Tel: 070-646 8343

E-mail: monika.floden@spray.se

Erbjuder: Par- o Individualterapier, Handledning enskilt o grupp, chefsstöd, Kris o traumabehandling, stressproblematik, utbildad inom PD, KBT samt Jagstrukturerande psykoterapi

 

Carina Hedman Leg sjuksköterska, specialistutbildning i psykiatrisk sjukvård, Leg psykoterapeut, familjeterapeut

Certifierad EMDR-terapeut av EMDR Europe Association

Kontakt: cvhedman@gmail.com

 

GunnarHultin Socionom/leg. psykoterapeut, handledare

Telefon: 063-103231

E-mail: Info@hultins.net

Erbjuder: Psykoterapi,PDT för enskild och par, ISTDP-Korttidsterapi, EMDR-behandling  utbildningsterapi, handledning till enskilda och grupper

Hemsida: www.hultins.net

 

Maria Kjellgren Auktoriserad Socionom/Leg. Psykoterapeut

Tel: 0733-460011

E-mail: maria.kjellgren@arepsykoterapi.se

Erbjuder: Psykoterapi, PDT för enskild (ungdom, vuxen) och par, familjeterapi, IPT-A, utbildningsterapi, handledning till enskilda och grupper (under handledar- och lärarutbildning i psykoterapi)

Hemsida: www.arepsykoterapi.se

 

Birgitta Landström Socionom/leg.psykoterapeut

Tel 070-216 35 34

Mail birgittas.privata@gmail.com

Erbjuder:  Individualterapi/Familjeterapi, Utbildningsterapi, Föräldrarådgivning, Samspelsbehandling föräldrar/ barn

 

Mats Mårtensson Socionom/leg. psykoterapeut, handledare, organisationskonsult

Tel: 063-518747

E-mail: mats@martensson.eu

Erbjuder: Psykoterapi, Parterapi, EMDR-behandling, Handledning samt organisationsutveckling (OBM)

Hemsida: www.martenssonpsykologi.se

 

Christina Reslegård Leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg psykoterapeut

Telefon: 070-519 1479

E-mail: christina.reslegard@gmail.com

Erbjuder: Kognitiv psykoterapi, KBT

Hemsida:  www.reslegardkbt.se

 

Elisabeth Sandler Socionom/leg psykoterapeut, Sexolog, Författare

Telefon: 070-659 0062

E-mail: elisabeth.sandler@telia.com

Erbjuder: Individ- och parterapier, utbildningsterapier, handledning, specialitet: möta och arbeta med sexuell problematik

 

Sara Ågren Socialpedagog/Leg. psykoterapeut (under handledar- och lärarutbildning i psykoterapi)

Tel: 070-8761227

E-mail: sara@agrenpsykoterapi.se

Erbjuder: Psykoterapi enskilt och till par, Utbildningsterapi, Handledning enskilt och grupp, Har en bred teoretisk bakgrund, är utbildad inom PDT-med affektfokus, KBT, DBT, existentiell, EMDR, Pe-prolonged exposure traumabehandling

www.agrenpsykoterapi.se