Sök Psykoterapi/Handledning

Föreningens psykoterapeuter är alla legitimerade av Socialstyrelsen

Följande psykoterapeuter driver privat mottagning och omfattas inte av sjukförsäkringssystemet

Erik Abrahamsson Socionom, leg psykoterapeut(familjeinriktning), handledare

Tel: 070-348 5578

E-mail: erik.abrahamsson@gmail.com

Erbjuder:  Handledning o Utbildning

Hemsida: www.mareld.se/konsultnatverk/erik-abrahamsson/

Susanne Anderö Wännström Socionom/leg psykoterapeut

Tel: 070-671 9989, 073-840 1165

E-mail: susanne@anhorigostersund.se

Erbjuder: Psykoterapi, PDT, korttidspsykoterapi, ISDTP samt stödjande och vägledande samtal inriktad på anhörigproblematik

Hemsida: www.anhorigostersund.se 

Gunnel Eriksson Leg psykolog/leg psykoterapeut

Tel: 070-655 3029

E-mail: gunnels.glas@gmail.com

Erbjuder: Individualterapier PDT, enskild handledning

Monika Flodén Socionom/leg. psykoterapeut

Tel: 070-646 8343

E-mail: monika.floden@outlook.com

Erbjuder: Par- o Individualterapier, Handledning enskilt o grupp, chefsstöd, Kris o traumabehandling, stressproblematik, utbildad inom PD, KBT samt Jagstrukturerande psykoterapi

Carina Hedman Leg sjuksköterska, specialistutbildning i psykiatrisk sjukvård, Leg psykoterapeut, familjeterapeut

Certifierad EMDR-terapeut av EMDR Europe Association

Kontakt: cvhedman@gmail.com

GunnarHultin Socionom/leg. psykoterapeut, handledare

Telefon: 063-103231

E-mail: Info@hultins.net

Erbjuder: Psykoterapi, PDT för enskild och par, ISTDP-Korttidsterapi, EMDR-behandling  utbildningsterapi, handledning till enskilda och grupper

Hemsida: www.hultins.net

Maria Kjellgren Auktoriserad Socionom/Leg. Psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, doktorand Umeå universitet

Tel: 0733-460011

E-mail: maria.kjellgren@arepsykoterapi.se

Erbjuder: Psykoterapi, PDT för enskild (ungdom, vuxen) och par, familjeterapi, IPT-A, utbildningsterapi, handledning till enskilda och grupper

Hemsida: www.arepsykoterapi.se

Birgitta Landström/Relation och Kommunikation, Leg.Psykoterapeut/socionom

Tel 070-216 35 34

Erbjuder: Parterapi och enskilda samtal

Mångårig erfarenhet av parterapi och arbete med familjer

Mats Mårtensson Socionom/leg. psykoterapeut, handledare, organisationskonsult

Tel: 063-518747

E-mail: mats@martensson.eu

Erbjuder: Psykoterapi, Parterapi, EMDR-behandling, Handledning samt organisationsutveckling (OBM)

Hemsida: www.martenssonpsykologi.se

Christina Reslegård Leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg psykoterapeut

Telefon: 070-519 1479

E-mail: christina.reslegard@gmail.com

Erbjuder: Kognitiv psykoterapi, KBT

Hemsida:  www.reslegardkbt.se

Sara Ågren Socialpedagog/Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Tel: 070-8761227

E-mail: sara@agrenpsykoterapi.se

Erbjuder: Psykoterapi enskilt och till par, Utbildningsterapi, Handledning enskilt och grupp, Har en bred teoretisk bakgrund, är utbildad inom PDT-med affektfokus, KBT, DBT, existentiell, EMDR, Pe-prolonged exposure traumabehandling

www.agrenpsykoterapi.se