Sök Psykoterapi/Handledning

Föreningens psykoterapeuter är alla legitimerade av Socialstyrelsen

Följande psykoterapeuter driver privat mottagning och omfattas inte av sjukförsäkringssystemet

Erik Abrahamsson Socionom, leg psykoterapeut(familjeinriktning), handledare

Tel: 070-348 5578

E-mail: erik.abrahamsson@gmail.com

Erbjuder:  Handledning o Utbildning

Hemsida: www.mareld.se/konsultnatverk/erik-abrahamsson/


Susanne Anderö Wännström Socionom/leg psykoterapeut

Tel: 070-671 9989, 073-840 1165

E-mail: susanne@anhorigostersund.se

Erbjuder: Psykoterapi, PDT, korttidspsykoterapi, ISDTP samt stödjande och vägledande samtal inriktad på anhörigproblematik

Hemsida: www.anhorigostersund.se 

  


Monika Flodén Socionom/leg. psykoterapeut

Tel: 070-646 8343

E-mail: monika.floden@outlook.com

Erbjuder: Par- o Individualterapier, Handledning enskilt o grupp, chefsstöd, Kris o traumabehandling, stressproblematik, utbildad inom PD, KBT samt Jagstrukturerande psykoterapi


 

Gunnar Hultin Socionom/leg. psykoterapeut, handledare

Telefon: 063-103231

E-mail: Info@hultins.net

Erbjuder: Psykoterapi, PDT för enskild och par, ISTDP-Korttidsterapi, EMDR-behandling  utbildningsterapi, handledning till enskilda och grupper

Hemsida: www.hultins.net


 

 

Christina Reslegård Leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg psykoterapeut

Telefon: 070-519 1479

E-mail: christina.reslegard@gmail.com

Erbjuder: Kognitiv psykoterapi, KBT

Hemsida:  www.reslegardkbt.se

Petra Svensson Socionom/Leg psykoterapeut

Tel: 070-693 4243

Erbjuder: Enskild psykoterapi, Utbildningsterapi, Handledning enskilt eller grupp

 


Sara Ågren Socialpedagog/Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Tel: 070-8761227

E-mail: sara@agrenpsykoterapi.se

Erbjuder: Psykoterapi enskilt och till par, Utbildningsterapi, Handledning enskilt och grupp, Har en bred teoretisk bakgrund, är utbildad inom PDT-med affektfokus, KBT, DBT, existentiell, EMDR, Pe-prolonged exposure traumabehandling

www.agrenpsykoterapi.se