Länkar

www.sfft.se   Svenska Föreningen för Familjeterapi

www.rpc.nu  Riksföreningen Psykoterapi Centrum

www.interpersonellpsykoterapi.se  IPT, Interpersonell Terapi

www.jagstrukturerande.se Jagstrukturerande terapi

www.istdpinstitute.com      ISDTP, Intensiv short  dynamic psychotherapy

www.kbt.nu                               BTF, beteendeterapeutiska föreningen

www.sfkbt.se                            Svenska föreningen för kognitiva och                                                                              beteendeinriktade terapier