Psykoterapijour

 

 

Psykoterapijouren har på försök erbjudits vid Östersunds bibliotek

Psykoterapijouren var en mottagning där legitimerade psykoterapeuter gratis kunde hjälpa dig med en första genomgång av ditt problem. Du fick råd om hur du kan gå vidare för att få eventuell fortsatt hjälp. Kanske är ditt bästa alternativ regionens psykiatri eller dess psykosociala mottagning. Det finns också andra alternativ. Psykoterapijouren gav dig vägledning.

 

Vad innebar psykoterapijouren?

Du fick tala med en legitimerad psykoterapeut i 15 minuter. Det gav dig inte en psykoterapi utan en vägledning hur och var du kan gå vidare med ditt problem. Du kunde också få en viss ekonomisk information om kostnaderna.  Ditt samtal var gratis och du hade rätt att vara anonym.

Från och med sommaren 2017 är psykoterapijouren stängd.