Temakväll om PSYKISK OHÄLSA 15 mars 2018

 

Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen

inbjuder till:

Temakväll

PSYKISK OHÄLSA, diagnoser-samtalsbehandling

Plats: Biblioteket i Östersund

Tid: Den 15 mars 16.00-20.00

De senaste årens larmrapporter ger oss legitimerade psykoterapeuter anledning att från vårat håll visa på utveckling och möjligheter till adekvat hjälp.

Vi kommer att den 15/3 belysa ämnet Psykisk ohälsa från flera vinklar och ge konkreta exempel på hur vi från vår sida kan bistå hjälpsökanden.

Kvällen kommer att innehålla såväl föreläsare som teater. Den kommer också innehålla litteratur som på olika sätt belyser ämnet. Litteratur som annan konst har genom tiden hjälpt oss människor att uttrycka våra behov och känslor och på så sätt gett inspiration och  läkning.

Varmt välkommen till en öppen temakväll(fri entré)

Programinnehåll

Korta föreläsningar om familjeterapi, psykodynamisk korttidspsykoterapi, IPT, KBT/DBT, arbete med sexuella övergreppspatienter, arbete med ätstörningsproblem, arbete med ”hemmasittande” barn och ungdom.

Östersunds teaterverkstad presenterar ”Peter” i en enaktare

Brukarrådet är representerat

Bokbord med ett antal författare

Diagnosbeskrivningar

Fika