Temakväll om PSYKISK OHÄLSA 15 mars 2018

 

Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen

inbjöd till:

Temakväll

PSYKISK OHÄLSA, diagnoser-samtalsbehandling

Plats: Biblioteket i Östersund

Tid: Den 15 mars 16.00-20.00

De senaste årens larmrapporter ger oss legitimerade psykoterapeuter anledning att från vårat håll visa på utveckling och möjligheter till adekvat hjälp.

Vi kom att den 15/3 belysa ämnet Psykisk ohälsa från flera vinklar och ge konkreta exempel på hur vi från vår sida kan bistå hjälpsökanden.

Kvällen kom att innehålla såväl föreläsare som teater. Den kom också att innehålla litteratur som på olika sätt belyste  ämnet. Litteratur som annan konst har genom tiden hjälpt oss människor att uttrycka våra behov och känslor och på så sätt gett inspiration och  läkning.

Varmt välkomna var det hundratal personer som kom in i föreläsningssalen. Ca 50 personer blev tyvärr avvisade då salen inte rymmer fler denna  öppna temakväll(fri entré)

TEMAKVÄLL TORSDAGEN 15 MARS på biblioteket

PROGRAM

16.00-16.05     Öppnande av Temakvällen/ Gunnar Hultin, ordförande

16.05-16.30      Familjeterapi/ Erik Abrahamsson, socionom/leg psykoterapeut

16.30-17.00      Psykodynamisk korttidsterapi, ISTDP/Susanne Anderö-                                                                  Wännström, socionom/leg psykoterapeut

17.00-17.30      Gruppbehandling vid sexuella övergrepp/Petra Svensson,                                                                               socionom/leg psykoterapeut

17.30-18.00      Interpersonell psykoterapi, IPT/Thomas Ström, leg psykolog, leg.psykoterapeut

18.00-18.20      ”Peter” ur Östersunds teaterverkstads -Intervjun/                             Kalle Retzell,skådespelare                                                                                                                                                                            Pjäsförfattare Jenny Jejlid

18.20-19.00       Kognitiv beteende terapi, KBT/      Christina Reslegård,  leg sjuksköterska/ leg psykoterapeut,                                        Dialektisk beteende terapi, DBT/   Sara Ågren,   socialpedagog, leg psykoterapeut

19.00-19.30     Ätstörningsproblematik/Elisabeth Bergqvist, socionom, leg  psykoterapeut,                                                                                                                            Katarzyna Inglot, överläkare

19.30-20.00     ”Hemmasittande barn/ungdom”/Per Söderlundh,      socionom,/leg psykoterapeut